Betere communicatie @ work

Naam training

Betere communicatie @ work

Categorie

Communicatie

Duur training (uitgedrukt in dagdelen

7 dagdelen

Doelgroep training

De training is geschikt voor medewerkers en managers, die meer inzicht in eigen communicatiestijl willen krijgen. Daarnaast worden handvatten aangereikt om communicatie en effectiviteit te verbeteren. Training is toegespitst op situaties binnen bank en verzekeringswezen.

Groepsgrootte

Minimaal: 4; maximaal: 10

Korte omschrijving training

In deze 3 daagse training wordt vanuit een beperkte theoretische invalshoek ingegaan op huidige communicatiestijlen en voorkeuren; suggesties voor verbetering van contact en taalpatronen om effectiever over te komen.

Resultaat van de training

U bent bekend met uw eigen voorkeur in communicatie

U bent bekend met overige voorkeuren

U heeft handvatten gekregen voor het verbeteren van contact in uw werkomgeving

U bent zich bewust van effecten van communicatie in de werkomgeving

U bent bekend met de wisselwerking van verbale- en non verbale communicatie

U heeft inzichten gekregen, waardoor zaken ook eens vanuit een ander standpunt bekeken kunnen worden

U bent zich bewust van op welk moment welk communicatiemiddel wordt ingezet

U bent in staat soepeler met anderen te communiceren en heeft meer mogelijkheden aangereikt gekregen.

Programma

De volgende thema’s staan centraal in deze 3 daagse training:

-Hoe communiceer ik zelf

-Verbeter de communicatie

-Communiceren in de praktijk

Aan de volgende onderdelen wordt invulling gegeven:

Bekendwording met welke voorkeuren er zijn in communicatie

Test ten aanzien van voorkeuren

Hoe komt informatie binnen?

Welke overtuigingen versterken en welke verzwakken?

Vanuit welke positie kun je een situatie bekijken en wat is je voorkeur

Communicatie; waar bestaat dat uit?

Wat is de kracht van taal?

Welke voorkeuren heb je hierin?

Aanpak/ werkwijze

Lokatie

Kosten

Data 2016

Aanmelding

De werkwijze is interactief. Er is sprake van een leuke afwisseling tussen theorie; fimpjes en andere ondersteunende materialen en groeps – en individuele oefeningen.

Aan het begin van de training wordt een te behalen doel geformuleerd voor het resultaat met de training. Gedurende de training wordt gewerkt met een persoonlijk aktieplan.

Aan het einde van de training wordt teruggeblikt op het eerder beschreven doel.

Tijdens de training wordt een reader uitgereikt.

Amsterdam; trainingen zijn inclusief locatie en lunch; koffie en thee

Eur 950; inclusief BTW

Door het toesturen van een mail, waarna een factuur volgt

Welkom