Verkoop-effectiviteit

Naam training

Verkoop-effectiviteit

Categorie

Communicatie, verkoop

Duur training (uitgedrukt in dagdelen

2 dagdelen

Doelgroep training

De training is geschikt voor managers, die hun team meer ge- focus-ed op verkoop willen laten zijn en nadruk op resultaten wil creëren.

Groepsgrootte

4 tot 10 deelnemers

Korte omschrijving training

In deze interactieve dagtraining wordt stilgestaan bij de verkoop cyclus, het sales overleg, scripting ten aanzien van klantbenadering en coaching van medewerkers. De insteek van de training is om de focus daadwerkelijk op verkoop gericht te krijgen.

Resultaat van de training

U heeft een duidelijk doel voor ogen gekregen met betrekking tot uw verkoopproces.

U heeft zicht op de verkoopcyclus binnen uw organisatie en hebt benoemd waar het nog niet optimaal verloopt.

U heeft een sjabloon meegekregen op basis waarvan een verkoopoverleg toekomstgericht wordt en waarmee uw team focus op resultaten krijgt.

U wordt effectiever en efficiënter in het bereiken van teamresultaten.

U krijgt handvatten ten aanzien van coaching van medewerkers

Programma

Kennismaking

Doelbepaling/ hulpbronnen en beperkingen

Hoe ziet de verkoopcyclus eruit

Waar zitten de zwakke plekken momenteel

Hoe voer ik een resultaatgericht sales-overleg

Welke scripts kan ik opstellen voor klantbenadering

Coaching van medewerkers; hoe en op welke wijze

Rollenspellen ten aanzien van coaching

Terugblik op eerder geformuleerd doel

Aanpak/ werkwijze

De werkwijze is interactief. Er is sprake van een leuke afwisseling tussen theorie; filmpjes en andere ondersteunende materialen en groeps – en individuele oefeningen.

Aan het begin van de training wordt een te behalen doel geformuleerd voor het resultaat met de training. Gedurende de training wordt gewerkt met een persoonlijk actieplan.

Aan het einde van de training wordt teruggeblikt op het eerder beschreven doel.

Deze training is een maatwerk in-company training

Welkom