Met comfort naar impact

Naam training

Met comfort naar impact

Categorie

Zelfmanagement

Duur training (uitgedrukt in dagdelen

6 dagdelen

Doelgroep training

De training is geschikt voor vrouwen, die bezig zijn met carrière of eigen bedrijf die het gevoel hebben dat ze beter uit de verf zouden kunnen komen; dat hun talenten niet voldoende onder het voetlicht komen. Hierdoor is hun impact op de omgeving lager dan gewenst.

Groepsgrootte

4 tot 10 dames

Korte omschrijving training

In deze 3 daagse training wordt vanuit een beperkte theoretische invalshoek ingegaan op huidige communicatiestijlen en voorkeuren; suggesties voor verbetering van contact en taalpatronen om effectiever over te komen.

Nadruk ligt op het stilstaan bij de binnenkant, omdat vanuit de binnenkant veranderingen op kunnen treden, die een blijvend effect hebben.

Resultaat van de training

Je bent je bewust van uw huidige positie ten aanzien van het gewenste doel en welke hulpbronnen ingeschakeld kunnen worden

Je bent je bewust geworden van de eigen comfortzone en wat de voor- en nadelen ervan zijn

Je bent bekend met uw eigen voorkeur in communicatie

Je bent bekend met overige voorkeuren en alternatieven

Je hebt handvatten gekregen voor het verbeteren van contact

Je hebt tips gekregen ten aanzien van het effect van lichaamshouding

Je bent je bewust van effecten van communicatie

Je bent je bewust van op welk moment welk communicatiemiddel wordt ingezet

Je bent je bewust dat er verschillende invalshoeken zijn voor het bekijken van een bepaalde situatie

Je hebt zicht op welke overtuigingen je versterken en welke je verzwakken

Je hebt duidelijk wat impact voor je betekent; wat wil je er wel en wat niet mee bereiken

Je hebt inzicht in eigen taalpatronen, welke effecten deze hebben en je bent bekend met alternatieven.

Je bent je bewust van stemgebruik en de impact daarvan

Je gaat naar huis met handvatten en tips ter verbetering van impact

Programma

De volgende thema’s staan centraal in deze 3 daagse training

- Comfort en de huidige situatie

- Comfort en overtuigingen

- Taal, stem en houding met impact

Aan de volgende onderdelen wordt invulling gegeven:

Hoe staat u ten opzichte van gewenste impact? Wat voor voordelen levert dat op? Welke hulpbronnen kunt je inschakelen?

Hoe ziet de comfortzone eruit? Stretch en stress ?

Wat zijn je voorkeuren in de communicatie en welke andere voorkeuren zijn er

Test ten aanzien van voorkeuren

Hoe komt informatie binnen?

Welke overtuigingen versterken en welke verzwakken ten aanzien van impact?

Vanuit welke positie kun je een situatie bekijken en wat is je voorkeur

Communicatie; waar bestaat dat uit?

Wat is de kracht van taal?

Welke voorkeuren heb je hierin?

Hoe is je woordkeuze? Gebruik je woorden, die je kleiner maken of gebruik je woorden die je groter maken?

Aanpak/ werkwijze

Lokatie

Data

Kosten

Aanmelding

De werkwijze is interactief. Er is sprake van een leuke afwisseling tussen theorie; filmpjes en andere ondersteunende materialen en groeps – en individuele oefeningen.

Aan het begin van de training wordt een te behalen doel geformuleerd voor het resultaat met de training. Gedurende de training wordt gewerkt met een persoonlijk actieplan.

Aan het einde van de training wordt teruggeblikt op het eerder beschreven doel.

Tijdens de training wordt een reader uitgereikt.

Amsterdam, incl lunch; koffie en thee

Vanaf september 2013

EUR 750, = excl BTW

Via een mail

Welkom