boomkwekerij

Als kind groeide ik op tussen de transportbedrijven en boomkwekerijen, terwijl mijn ouders een levensmiddelenwinkel en een handel in bouwmaterialen hadden. Wie uit de streek komt, kan waarschijnlijk al afleiden, dat ik in Zundert tussen Breda en Antwerpen opgroeide. Ook uit mijn achternaam is dat te herleiden; een naam die buiten Zundert regelmatig vragen met zich meebrengt.

Vanaf mijn 18e was ik hier minder te vinden, doordat ik bedrijfseconomie, met als specialisme marketing & sales in Rotterdam aan de EUR studeerde. Na mijn studie ging ik bij AMRO Bank in het kantorennet werken, om nou eens echt de verkoop te ervaren, om ervaring op te doen met management en vooral bij heel veel verschillende bedrijven in de keuken te kijken. Dat heb ik gedurende 10 jaar mogen doen op het gebied van kredietverlening; en de ABN AMRO stelde mij aan in uiteenlopende agrarische gebieden zoals Oud-Beijerland; met de aardappels en de bieten; Lisse en Noordwijkerhout; met de tulpen kwekers en exporteurs en Nieuw Vennep; met ook weer aardappelen en granen soms.

Uiteindelijk was ik binnen ABN AMRO Bank voor een deel verantwoordelijk voor de verkoop/ sales aan de bemiddelde particuliere klant. Vervolgens heb ik trainings- en coachingsvaardigheden opgedaan, die me nu weer van pas komen bij het begeleiden van MKB ondernemers in het gebied waar ik ben opgegroeid en de taal nog van versta; spreken is soms lastiger.

Inmiddels is er voor de boomkwekers ook het een en ander veranderd. Konden zij zich in het verleden bezighouden met de teelt en kwamen de klanten via bestaande kanalen. Inmiddels is dat niet langer het geval en is het belangrijk te weten, wie je klant is en met hem ook een relatie op te bouwen. Uiteindelijk kan dit ook stress opleveren voor de ondernemer, want er worden aardig wat nieuwe vaardigheden gevraagd. Een hand toereiken op verschillende vlakken kan voor een oplossing zorgen. 

Hierdoor weet ik een goede combinatie te bieden van noodzakelijke kennis en vaardigheden.

Verwarring is de doorgang naar een nieuwe realiteit

Binnen NLP wordt gewerkt met metaforen; en dit gebeurt om de stof en de stemming levendig te houden. In de 3e les, die ik bij HART geef, krijg ik na een gezamenlijke pauze, de vraag of ik het verhaal/ metafoor ns af kan maken en daarnaast ook de opmerking dat de dame in kwestie in de war raakt van de verhalen/ metaforen.

Ik geef haar aan, dat ik het verhaal af ga maken aan het einde van de oefening. Op de rest van haar vraag ga ik niet volledig in. Het is haar wel duidelijk dat ik haar vraag gehoord heb.

Op het moment dat ik verder wil gaan met de les, krijg ik vanuit een andere hoek  vrij dringend de vraag, om te stoppen met de verhalen ofwel metaforen. Ik geef aan, dat ik dat niet ga doen, wat voor mij al een aardige stretch is, want om eerlijk te bekennen, wil ik graag een ander zijn of haar zin geven. En ook alles harmonisch laten verlopen. Maar ja, metaforen zijn een van de basis aspecten van NLP. Ik geef aan dat ik dit met een reden doe.

Na een nachtje slapen valt het volgende me in:

“Verwarring is de doorbraak naar een nieuwe realiteit” citaat van Richard Bandler.

De dames in kwestie zijn aan het leren en worden enigszins uit hun comfortzone gehaald, door mijn manier van doen. Eigenlijk een heel mooi compliment dus.

Verder ga ik op zoek naar wat aanvullende informatie om dit onderwerp aan het begin van de volgende les te behandelen, zodat het bovenstaande citaat niet enkel zo een losse flodder wordt, maar ingebed wordt in een theoretisch bedje. Ik vind het artikel van John Verheijden, die aangeeft dat bij verwarring een soort van de hersenen door elkaar geschud worden en dit de optimale status van leren is. Door verwarring werkt de oude manier van leren even niet; je zult iets anders moeten bedenken om effectief te zijn.

Datzelfde geldt voor mij als trainer. Ik heb een les-programma uitgedacht en wil ik daar op een positieve manier mee verder kunnen, dan zal ik daar toch enkele andere elementen in moeten brengen, zoals :

-          De positieve mindset, die nodig is om te leren

-          De comfortzone en de stretch

-          En het effect van verwarring, binnen het leerproces en dat verwarring dus een uitnodiging is om verder te kunnen leren; En ook te accepteren wat er is.

Project management G.G.W.tje

Wie weet wat bedoeld wordt met een G.G.W. tje in een Project Management Omgeving

Wat is een G.G.W. tje? Wie weet wat een G.G.W. tje is ?

Niemand?

Hiermee sluit ik mijn metafoor, een zgn vertellend verhaal af, om de mensen aan het luisteren te krijgen; en ga ik verder met mijn uitleg over welke zintuigen de voorkeur hebben. Dit om aan te geven, dat de ene mens een voorkeur heeft voor het zien; de ander voor het horen, de volgende voor hetvoelen en een volgende voornamelijk ontvankelijk te zijn voor rationele argumenten.

Het verhaal over G.G.W.tjes is bedoeld om te illustreren dat ik  een voorkeur heb voor het horen en weet dit te illustreren met een situatie, toen ik net secretaris van de Project Portfolio Groep (PPG) binnen ABN AMRO Bank NV was geworden. De vergadering werd geleid door Dolf Collee, die later in de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank NV benoemd is en ook genoemd wordt in “De Prooi”.  In de eerste vergadering  gebeurde er iets waarbij ik volledig op mijn gehoor heb kunnen vertrouwen.

Hoewel het vertrouwen op mijn gehoor een erg mooie ervaring was, werd ik vervolgens plots overvallen door de opmerking over  G.G.W.tjes door Dolf Collee, de voorzitter. Dolf zei; je hebt een goed verslag geschreven, echter wil je ervoor zorgen dat er nooit G.G.W.tjes op de agenda komen. G.G.W.tjes wat zijn G.G.W.tjes, dacht ik. Wat zijn nou in godsnaam G.G.W.tjes?

Als je nieuwsgierig bent geworden, wat G.G. W.tjes zijn, dan kom ik je dat uitleggen op een project team meeting evenals, hoe je op je gehoor kunt vertrouwen. Tevens geef ik dan nadere uitleg over de training “Soft skills in project management”; Dit heb ik al een aantal keren gedaan bij groepjes project managers.

Tijdens de training “Soft skills in projectmanagement” kun je aan de hand van een test nagaan, waar je voorkeur ligt. Is dit in het horen, zien, voelen of vaar je voornamelijk op rationele argumenten. Het is belangrijk om te weten waar eigen voorkeuren liggen en ook om goed aan te kunnen sluiten op de voorkeuren van anderen binnen je project.

Herken je dat?

Een projectmanager start met een presentatie over de voortgang van zijn project voor een stuurgroep met stakeholders; en het is zooo saai; Uiteraard klopt het volledig wat de beste man te vertellen heeft, maar wat is het monotoon verteld; Feitelijk zie je, dat hij zo goed zijn best aan het doen is om echt alles te vertellen, tot in de kleinste details; en wat heeft dat tot gevolg??

De beste man blijft maar doorpraten, op dezelfde toon, vol van technische details….. en bemerkt daarnaast nauwelijks, dat zijn zorgvuldige boodschap niet overkomt.

Er zijn al minstens 2 betrokkenen uit de stuurgroep gestopt met luisteren; ze spelen wat met hun telefoon. Zogenaamd druk met iets anders..

De projectmanager probeert alles feitelijk correct weer te geven, tot in de kleinste details, en zo monotoon; hij lijkt wel een computer; geen enkel grapje of luchtigheid in het verhaal.

Op het moment dat hij een cruciale vraag stelt, bemerkt hij dat het moeilijk is om het juiste antwoord terug te krijgen, simpelweg, omdat een aantal betrokkenen is afgehaakt. Zij vragen om nog meer informatie en langere beslistijd, omdat het hen allemaal nogal erg complex overkomt.

Binnen het programma komen vandaag alle projectmanagers die problemen hebben met het realiseren van vooraf afgestemde tijdlijnen, hun issue toelichten en ook beargumenteren wat de achtergronden zijn.

Voor deze zorgvuldig maar zeer monotoon formulerende projectmanager, was er net een ander en hij hing van de grappen en grollen aan elkaar. Leuk zijn luchtige opmerkingen en hoewel de leden van de stuurgroep veel lachten en aardig geanimeerd waren, viel me op dat deze projectmanager niet bepaald serieus genomen werd. De grappen en grollen leken eigenlijk meer op een afleidings manouvre. Naast zijn taalgebruik, was hij ook vrij druk aan het bewegen met armen en benen. Dat haalde nogal de aandacht weg. Was het de stuurgroep nu wel duidelijk, dat er een serieus probleem was blijven bestaan, dat onvoldoende gemanaged was?

Was de samenhang met de overige deelprojecten wel aan de orde geweest en de impact die dit project heeft op enkele andere cruciale projecten? Het leek gemakkelijk om op een grappige manier snel een beslissing af te dwingen; en hoe gaat dat de volgende keer? Hoe gaat deze meneer zich er dan uitredden?

Projectmanager nummer 3 deed zijn opwachting; hij had forse vertraging opgelopen met de vooraf afgesproken deliverables; Echter hij hanteerde een strategie, die ik al vaker van zijn kant gezien had; De achterliggende reden had niets te maken met de manier waarop hij zijn project managde, het lag allemaal aan 2 andere afdelingen, die afspraken niet na waren gekomen. De schuld van vertraging lag volledig buiten zijn project management aanpak. Hij sprak op vrij luide en duidelijke toon en een ding was heel erg duidelijk. De mensen in zijn project onder zijn aanvoering hadden enorm goed hun best gedaan, maar het lag allemaal aan anderen. Daar lag de schuld; afspraken waren niet nagekomen etc. Hij bracht de boodschap met enorme overtuigingskracht en wees ook letterlijk met zijn vinger; ik voelde dat ik van goed huizen moest komen om hem een andere kant op te bewegen.

Deze projectmanager vertrok met de boodschap dat er nader onderzoek nodig was; iets wat hem hogelijk verbaasde; voor hem was het klip en klaar waar de schuld lag. Bij andere afdelingen…

Dan was er nog een 4e projectmanager en het zal je niet verbazen, dat ook zijn project vertraging had opgelopen. Hij lichtte uitgebreid toe, dat er vertraging was gekomen en tegelijkertijd was zijn boodschap; inderdaad er is vertraging EN op de langere termijn, gaat dat allemaal goed komen. Hij benadrukte met name dat de stuurgroepleden van het programma zich absoluut geen zorgen hoefden te maken over de opgetreden vertraging; dat kwam wel vaker voor en er waren nog genoeg mogelijkheden om dit weer recht te trekken. De boodschap was dus: Ja er is vertraging, maar maak je absoluut geen zorgen; het gaat helemaal goed komen! Vertrouw op mij.

Deze projectmanager sprak zo nu en dan op gedempte toon…. En feitelijk was de teneur van de boodschap: No worries;

Dan was er nog een laatste projectmanager, die zijn presentatie en toelichting mocht komen houden.

Hij vormde meteen een enorm contrast met alle voorgangers. Wat opviel was het volgende: Deze projectmanager begon zich meteen in alle toonaarden te verontschuldigen voor het feit, dat er vertraging was opgetreden in de afgesproken deliverables rondom zijn project. Een aantal keren zei hij “sorry” en ook “excuus voor de opgetreden vertraging en het feit dat hij dat niet onmiddellijk had gemeld. In het vervolg zou hij heel anders handelen in dit soort situaties”. Uiteindelijk vroeg hij haast nederig om begrip en ook om ajb verder te mogen gaan met het project. Het leek er even op, dat hij door de knieen zou gaan om dit te vragen.

Herken je iets in de stereotyperingen van de projectmanagers? Komen de verschillende stijlen je bekend voor?

Virginia Satire heeft onderzoek gedaan naar verschillende presentatiestijlen.

Zij ontdekte de volgende verschillende stijlen:

1; De computer; spreekt vanuit feiten en zeer monotoon, op dezelfde toonhoogte

2: De distracter ofwel de afleider; haalt met grappen en grollen en ook lichaamshouding, de aandacht van de inhoud van de boodschap af.

3: De blamer ofwel de schuldgever; hij legt de schuld bij een ander weg

4: De leveler ofwel de geruststeller; maak je geen zorgen

5: De placater ofwel excuuszoeker

Het meest levendig is, om van alle verschillende stijlen elementen te integreren. In de praktijk hebben mensen vaak voorkeuren voor 1 of 2 stijlen; en 1 of 2 stijlen, die helemaal niet toegepast worden. Het bewust worden waar de voorkeuren liggen en waar de ontwikkelpunten liggen, vormt een van de onderdelen van de training “Soft skills”. 

Mijn werkervaring bestaat uit ruim 20 jaar werkervaring bij ABN AMRO Bank, waarvan 10 jaar in uiteenlopende rollen gericht op zakelijke en particuliere kredietverlening.

Vervolgens ben ik circa 5 jaar actief geweest binnen project management/ programma management in uiteenlopende rollen zoals projectsecretaris, projectleider, project manager en programma ondersteuner op het raakvlak van IT en business. Ook verschillende rollen binnen HR bekleed.

De laatste jaren was ik werkzaam als Senior Sales Manager voor Preferred Banking, waarbij voor het kantorennet en call center doelstellingen werden geformuleerd, gefacliteerd dat dit haalbaar was.

Na mijn vertrek bij ABN AMRO Bank ben ik naar de andere kant van de tafel geschoven, en heb voor het ondernemerschap gekozen en van daaruit 2 bedrijven opgestart. Naast dit bedrijf ben ik eigenaar van Van Gogh Exclusive, betrekking hebbend op het leven van Vincent van Gogh.

De volgende elementen maken me een all round business coach;

  • Bedrijfseconoom, met een langdurige ervaring in kredietverlening binnen de financiele sector; ik spreek de taal van de banken en weet wat belangrijk is en wat de aspecten zijn waar de banken naar kijken. Veel ervaring met het opstellen en beoordelen van ondernemersplannen.
  • Affiniteit voor marketing/ sales; kennis inbreng vanuit Open Circels van Nisandeh Neta en eigen ervaring als sales/ marketing manager. Binnen Open Cirkels/ Business Bootcamp wordt aan ondernemers in duidelijke stappen aangegeven wat belangrijk is.
  • Grote kennis van inzet van social media zoals linkedin, facebook, nieuwsbrieven, twitter en google plus
  • Veel netwerk ervaring opgedaan door uiteenlopende lidmaatschappen en ook BNI membership. Waar bestaat je pitch uit en hoe vind je de juiste klanten voor je product.
  • NLP elementen voor het persoonlijke stuk.
  • Ruime ervaring in de agrarische sector, omdat ik in Oud-Beijerland, Lisse, Noordwijkerhout en Nieuw Vennep veel met deze sector in aanraking kwam; evenals in de plaats waarin ik ben opgegroeid Zundert.

Ik begeleid (startende)MKB ondernemers en ZZP ers in het zetten van verdere stappen in hun business en dat vindt plaats in de vorm die we samen afspreken. Ik help met de implementatie van je geformuleerde business stappen.

4 1