WAT, WAAROM en WAT KUN JE met NLP voor de financiele sector

WAT en WAAROM en WAT KUN JE ERMEE van NLP voor de financiële sector,

Mogelijk vraag je je af als je zo de titel ziet van de trainingen: NLP voor de financiële sector, dat je je de volgende dingen afvraagt;

WAT is dat nou eigenlijk NLP voor de financiële sector
WAAROM is er een speciale NLP voor de financiële sector
WAT KUN JE ERMEE binnen de werkcontext.

WAT

NLP ofwel voluit Neuro Linguistisch Programmeren gaat over de communicatie technieken, die van invloed zijn op het onbewuste, wat het gedrag stuurt. NLP is ontwikkeld in de jaren 70 in de USA door 2 wetenschappers en wordt inmiddels ruimschoots toegepast bij sporters, onderwijs, bedrijfsleven en overige geinteresseerden. NLP biedt veel mogelijkheden tot verbetering van gedrag en communicatie.

NLP voor de financiële sector biedt een praktisch modulaire opbouw van onderdelen vanuit NLP rondom onderdelen als communicatie op de werkvloer en focus op doelen.
Er wordt daarmee geen volledige practitioner aangeboden, maar een selectie van onderwerpen uit de NLP Practitioner en Master, toegepast op de financiële sector. Het gaat in feite om de basiselementen vanuit NLP.

De voorbeelden, die gebruikt worden en waarmee de stof verduidelijkt wordt zijn afkomstig vanuit de ervarings- en belevingswereld vanuit de financiële sector. Daarnaast wordt de stof down to earth gebracht. NLP biedt inzicht in mogelijkheden, naast datgene wat je altijd al gebruikt.

Door de selectie van onderwerpen wordt geen volledig persoonlijk ontwikkeltraject aangeboden; echter de onderwerpen die onmiddellijk toepasbaar zijn voor een ieder in de werksituatie. Om deze reden worden trajecten van enkele dagen aangeboden. Behapbaar in tijdsbeslag en meteen toepasbaar in de praktijk. 

WAAROM

Binnen de financiële sector is weinig kennis van NLP beschikbaar
De financiële sector kenmerkt zich door een lage sociale innovatie (volgens onderzoek vanuit EUR), waartoe ook technieken als NLP behoren. De technieken vanuit NLP zijn redelijk gangbaar bij sporters, het onderwijs en ondernemers.

Er is momenteel veel behoefte aan verandering en nieuwe bewustwording binnen de sector. Veel mensen werken jarenlang bij dezelfde werkgever en hebben behoefte aan vernieuwing, maar hebben onvoldoende instrumenten ter beschikking hoe dit te bereiken. Handvatten vanuit NLP kunnen hiertoe aangereikt en ingezet worden. Een concrete mogelijkheid daartoe is ook het provisieverbod dat vanaf 1-1-2013 ingaat. Ook dan worden adviseurs op hun advieskwaliteiten uitgedaagd.

Na een persoonlijke kennismaking met NLP heb ik ervaren, dat een aantal tools goed inpasbaar zijn binnen de praktijk van de financiële sector.

WAT KUN JE ERMEE

De inzichten vanuit NLP kun je meteen toepassen op de werkvloer en stellen je in staat om effectiever te zijn in de dagelijkse communicatie. Je krijgt inzicht in eigen voorkeursstijlen en je word je meer bewust van alternatieven, die er ook zijn, Daarnaast krijg je meer tools ter beschikking om gestelde doelen gemakkelijker te behalen.