NLP ervaringen van een estate planner

Recentelijk interviewde ik een vrouwelijke Estate Planner, die enkele jaren geleden een volledige NLP Practitioner en Master Practitioner heeft gevolgd, bestaande uit in totaal circa 32 trainingsdagen. Ze gaf me aan dat een belangrijke reden was geweest, om tools in handen te krijgen in een omgeving, die weinig veranderingsgezind was. Uiteraard startte ze met een NLP Practitioner en ging vervolgens ook door naar de Master Practitioner, omdat ze enthousiast was over de aangeboden leerstof.

Ze was gevraagd om toe te treden tot een Maatschap met enkel mannelijke professionele collega’s; Deze toetreding was zakelijk interessant; echter op voorhand waren al een paar issues, die ze graag wilde veranderen binnen een omgeving, die weinig enthousiast stond tegenover veranderingen. Met name personeelsaspecten zoals het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken waren niet ingeregeld en er was weinig animo om hier structureel iets voor te regelen. Er waren wat meer zaken waarover de overige maten zich weinig positief uitlieten. Om die reden kwamen de NLP trainingen in beeld, waarover ze nu enkele jaren later nog steeds enthousiast is. NLP gaf tools, uitgangspunten en houvast in een omgeving die weinig positief tegenover verandering stond dan wel van sommige zaken de noodzaak niet in wilde zien. Onder andere ook de aangepaste inzet van taal was effectief voor haar.

Een van de geleerde zaken, waar ze nu jaren later nog steeds profijt van heeft is, zijn enkele van de NLP basisvooronderstellingen, waarvan ze specifiek de volgende uitgangspunten weet te benoemen:

  • “Het resultaat van je communicatie is de respons die je krijgt”

Als je dit als uitgangspunt neemt, dan blijf je altijd zelf verantwoordelijk voor je communicatie en kun je je niet verschuilen, achter het feit dat een ander je niet zou begrijpen.

  • “Mensen beschikken over alle hulpbronnen, die ze nodig hebben”

Wat een verademing! Je mag er dus vanuit gaan, dat iemand zelf de oplossing weet te vinden voor datgene wat speelt. In plaats van datgene, waar veel mensen zich als leidinggevende vaak schuldig aan maken, dat ze zogenaamd de problemen van de medewerker op hun schouders nemen of hier een oplossing voor zoeken. Daar blijft iemand dus zelf verantwoordelijk voor en die blijkt zelf in staat te zijn voor hem/ haar de beste oplossing te kunnen ontdekken en uit te voeren.

Door het volgen van de NLP trainingen kreeg ze handvatten in handen om veranderingen door te voeren en werd ze ook zelfverzekerder van de voorgestelde aanpak, omdat een aantal zaken tot successen hebben geleid.