Veranderen...en hoe dan?

Binnen de financiele sector wordt momenteel veel gesproken over veranderingen; en er vinden ook veranderingen plaats met name op het gebied van wet- en regelgeving, efficientie slagen, reorganisaties, aanpassing verdienmodellen, het nieuwe werken etc.

Tevens wordt gesproken over noodzakelijke gedragsveranderingen zoals rondom het provisieverbod, verkoop van hypotheken, kredietverlening.

Er wordt veel gesproken over veranderingen; echter worden de gewenste tools wel ter beschikking gesteld? Is er voldoende materiaal beschikbaar voor gedragsveranderingen? En is er bewustzijn, dat verandering van gedrag ook te maken heeft met onderliggende, onzichtbare overtuigingen die het gedrag sturen en waarover niet nadrukkelijk gesproken wordt.

Om deze reden nodig ik mensen uit, die vragen krijgen omtrent gevraagde veranderingen, deze vragen aan mij toe te sturen, zodat ik je van tips kan voorzien, die je helpen bij totstandkoming van de gewenste verandering.