Laatste loodjes…..

3 maanden geleden schreef ik over de laatste stappen die gezet moeten worden op weg naar het internationaal erkende NLP trainerscertificaat.

Inmiddels zit ik een week voor het examen; Nou ja het examen wordt in 3 dagen afgenomen, dus over een week zit ik er middenin.

Als ik nu terugkijk, dan heb ik eind januari het NLP theorie examen behaald en ook een persoonlijk gesprek gehad, waarin is stilgestaan bij de stappen die ik in mijn persoonlijk proces de afgelopen jaren gezet heb. Dit is allemaal goed gedaan. Het theorie examen was een gesprek over de NLP theorie met Rene Kuipers van NTI NLP, dus het goed gokken aan de hand van multiple choice was hier niet aan de orde; een diepgaand gesprek kris=kras door alle NLP theorie heen,

Vervolgens ben ik met mijn oefengroepje ieder weekend, een dag gaan oefenen op de 2 presentaties, die we tijdens het examen mogen doen en daarbij beoordeeld worden op ca 50 onderdelen. Daarnaast is het de bedoeling dat we een random een NLP demo doen voor de groep; gekozen uit een aantal van 16 demo’s; Dit betekent dus dat je ze alle 16 volledig mag beheersen.

Het afgelopen weekend hebben we het hele weekend in Rotterdam gebivakkeerd en weer presentaties en demo’s geoefend. En dan zie je welke stappen iedereen individueel aan het zetten is.

Alle demo’s nog een keertje zien, biedt veel meerwaarde en ook presentaties nog een keer oefenen; en dan ook nog mogelijke vragen beantwoorden….pff nog best lastig en zeker het proces eromheen waard.

Hoewel de theorie van NLP best onder de knie te krijgen is (vanuit mijn invalshoek); gaat er daarnaast nog een persoonlijk proces aan de rol en dat is niet altijd zo gemakkelijk met het hoofd te beheersen.

Mijn 2 presentaties van volgende week gaan over de onderwerpen zintuigelijke scherpzinnigheid en voorkeurs representatie systemen; Zintuigelijke scherpzinnigheid gaat over het verschil tussen waarnemen en interpreteren; in de context van een financiële werkomgeving, waar ik een aantal mooie metaforen bij heb.

Het tweede onderwerp is voorkeurs representatie systemen en ook hiervoor had ik al een mooie metafoor uit de zakelijke context; namelijk dat ik mijn aantekeningen was vergeten bij een vergadering, die ik vervolgens met Dolf Collee mocht bespreken; na een bezoek gister aan mijn ouders viel me in, dat ik als 11 jarige ooit ns verteld heb aan mijn opa en oma, wat de prijs van een nieuw aangekochte woonkamer inrichting was; ook een mooi verhaal….

Nu nog aan het werk met de laatste loodjes van mijn presentaties en demo’s zodat ik op woensdag 20 maart mijn diploma in ontvangst mag nemen.

“De gemiddelde mens:

-        Kijkt zonder te zien

-        Hoort zonder te luisteren

-        Voelt zonder aan te raken en

-        Praat zonder na te denken”

Heb je enig idee van wie deze uitspraak is? En wanneer deze uitspraak is gedaan?

Ofwel je hebt herkend van wie deze uitspraak afkomstig is, gewoon omdat je die al eens eerder hebt gehoord ofwel je denkt dat het een leuke recente uitspraak is.

Nou deze uitspraak is in de Renaissance (15e eeuw) gedaan door Leonardo da Vinci (veelzijdig kunstenaar, architect, beeldhouwer, schilder, schrijver uit Italië);

En hiermee heeft hij al aangegeven, dat we de buitenwereld helaas niet waarnemen, zoals deze is, maar dat ons beeld vervormd wordt.

De bovenstaande uitspraak is een van mijn favoriete uitspraken geworden en ik start met deze uitspraak om het onderwerp “zintuigelijke scherpzinnigheid” in te luiden. Zintuigelijke scherpzinnigheid gaat erover, dat we slechts een deel van de signalen in ons opnemen van alle informatie die op ons afkomt. We zijn vaak van mening dat we alles zien, maar is dat daadwerkelijk zo en zijn we dan ook niet heel snel geneigd om te gaan interpreteren in plaats van enkel waar te nemen; en op basis daarvan vragen te stellen.

Herken je mogelijk van die situaties, dat je denkt…. Oh wat is er veranderd aan die persoon ten opzichte van de vorige keer en dan blijkt dat hij een ander kapsel heeft, een nieuwe bril of de snor eraf geschoren heeft. Duidelijk was dat er iets veranderd is maar, wat dan;

Hetzelfde kan je overkomen, als je ziet dat er op een formulier iets veranderd is, maar wat dan? Welk hokje is er anders dan de vorige keer.

En, waarom is dat waarnemen dan zo belangrijk?

Het is namelijk belangrijk, dat je goed kunt waarnemen op het moment dat je communiceert.

Het is belangrijk om waar te nemen, wat het effect van je communicatie is, dus dat je bijvoorbeeld aan de ander ziet hoe hij je boodschap ontvangt. En waarschijnlijk weet je zelf ook, dat je bij de een gemakkelijker kunt waarnemen, wat het effect van je communicatie is; en bij de ander.

10 geboden van lichaamstaal op het werk

Volgens de Amerikaanse psycholoog Albert Mehrabian (!939) bepaalt vooral onze lichaamstaal of onze collega’s; klanten ons sympathiek vinden of niet.

Deze Amerikaanse psychologie professor verbonden aan UCLA Albert Mehrabian deed jarenlang onderzoek naar hoe we met elkaar communiceren. Hij stelde vast dat alle vormen van menselijke communicatie uit 3 elementen bestaan:

-        Woorden’

-        Intonatie

-        Lichaamstaal

Volgens Mehrabian wordt ons charisma, hoe we overkomen bij onze medemensen bepaald door deze 3 elementen. Hij probeerde ook proefondervindelijk te bepalen welk onderdeel het meeste invloed had op communicatie en concludeerde dat woorden verantwoordelijk zijn voor 7%, intonatie voor 38% en lichaamstaal voor maar liefst 55%. Wie zijn evaluatie of beoordelingsgesprek met een glimlach doorstaat laat vermoedelijk een veel positievere indruk achter, dan degene die met zijn lichaamstaal iets anders uitzendt. Hierbij is eveneens van toepassing, dat “Mensen houden van mensen zoals zij zelf zijn”, omdat er dan op onbewust niveau een soort van herkenning ontstaat.

Vaak wordt de bovenstaande verdeling in twijfel getrokken, maar mogelijk kun je voor jezelf 3 voorbeelden verzinnen van manieren waarop : “Ik ben boos”gezegd wordt. De zinsnede “Ik ben boos” heeft weinig impact als je die op zachte toon en met een grote glimlach op je mond zegt, ook met neutrale lichaamsinvloed weinig impact; als je dit echter aangeeft met een luide stem en ook met gebaren ondersteunt, dan wordt het een ander verhaal.

Heel wat lichaamstaal verloopt spontaan en onbewust, waardoor “doen alsof”best lastig is. Toch is het ook handig als er zaken hierin zijn, die niet functioneel verlopen je daarin bewustzijn te creëren en over te gaan tot veranderingen.

Verkoopgesprekken, sollicitatiegesprekken of gewone gesprekken pnder collega’s kunnen op positieve of negatieve manier beïnvloed worden door de lichaamstaal van je gesprekspartner.

De 10 volgende tips kunnen je helpen in je eigen lichaamstaal:

  1. Maak altijd oogcontact als je je gesprekspartner een hand geeft. Geef een stevige handdruk
  2. Wees expressief. Glimlach en knik regelmatig zodat de ander het idee heeft dat er contact is
  3. Gebruik “handentaal”alleen om je verhaal te benadrukken
  4. Het beheersen en bewustworden van lichaamstaal is een geleidelijk proces
  5. Kruis zo min mogelijk je armen en benen. De ander kan de indruk krijgen dat je houding erg gesloten is. Echter als je beide voeten naast elkaar op de grond hebt staan, is het gemakkelijker om iets dat onverwacht komt, gemakkelijker op te vangen.
  6. Sta zo af en toe eens stil bij je ademhaling en wat die je te zeggen heeft. Is je ademhaling snel en onrustig, bouw dan wat meer rustmomenten in. De ander bemerkt eveneens je ademhaling.
  7. Wil je autoriteit uitstralen? Sta dan flink rechtop, trek je schouders een beetje naar achter, hef je hoofd hoog en hou je kin omhoog. Wil je vriendelijkheid uitstralen? Neig dan heel subtiel met je lichaam naar de gesprekspartner toe. Hou je hoofd een beetje schuin.
  8. Maak regelmatig oogcontact tijdens het gesprek.
  9. Spiegel geregeld de lichaamshouding van je gesprekspartner; Doe dit subtiel, zodat de ander niet meteen denkt, oh die heeft zo’n cursus gehad. Door te spiegelen maak je gemakkelijker contact met de emoties van de ander.
  10. Let goed op wat er verandert bij je gesprekspartner gedurende het gesprek. Dat kan hoogte en tempo van ademhaling zijn, meer slikbewegingen, knipperen met ogen, kleur en spanning van de huid, (ont)spanning van lippen; de lichaamssignalen van de ander geven aan, in hoeverre je gesprekspartner zich prettig voelt.

Wil ik een mooite tekst invoegen over een ander NLP onderwerp en dan verschijnt dit plaatje.

Toch ook de moeite waard om te laten staan! Mooi plaatje over dat NLP een ontbrekend stukje in je leven weet toe te voegen

Binnen de financiele sector wordt momenteel veel gesproken over veranderingen; en er vinden ook veranderingen plaats met name op het gebied van wet- en regelgeving, efficientie slagen, reorganisaties, aanpassing verdienmodellen, het nieuwe werken etc.

Tevens wordt gesproken over noodzakelijke gedragsveranderingen zoals rondom het provisieverbod, verkoop van hypotheken, kredietverlening.

Er wordt veel gesproken over veranderingen; echter worden de gewenste tools wel ter beschikking gesteld? Is er voldoende materiaal beschikbaar voor gedragsveranderingen? En is er bewustzijn, dat verandering van gedrag ook te maken heeft met onderliggende, onzichtbare overtuigingen die het gedrag sturen en waarover niet nadrukkelijk gesproken wordt.

Om deze reden nodig ik mensen uit, die vragen krijgen omtrent gevraagde veranderingen, deze vragen aan mij toe te sturen, zodat ik je van tips kan voorzien, die je helpen bij totstandkoming van de gewenste verandering.